BTech Students (2022)List of B. Tech 2022 Students DS & AI (Artificial Intelligence and Data Science)

Sl.No Name of Students
1. Sai Chetana kakunuri
2. Kondareddy Mahendra
3. Karan Pal
4. Shree Singhi
5. Khushangi Kriplani
6. Zenith Gupta
7. Sajal Singh
8. Vaibhav Lohia
9. B. Mavik Raja Vishwanath
10. Shweta Singh
11. Rohit Singh Nitwal
12. Pushpendra Mishra
13. Arvind Singh
14. Sukrit Jindal
15. Abhishek Baghel
16. Samarth Jain
17. Aakash Kumar Singh
18. Pranav Sharma
19. Bhumit Arora
20. Shorya Singhal
21. Nitin
22. Ram Kumar Singh
23. Kundan kumar
24. Vedant Vardhan
25. Mallisetty Hima Varshith Venkata Sai Goud
26. Roopam Taneja
27. Yash Patel
28. Anvesh Kumar
29. Lakshay Mehla
30. Kanjula Ramakoti Reddy
31. P.Sai Janvi
32. N. Meenamrutha Lakshmi
33. Arahan Kalsoor
34. Nallabothula Pooja Varshitha
35. Padhiar Aryan
36. Ishan Garg
37. Abhinav krishna
38. Chhavi