Spotlight
About Us
Faculty Profiles
Students
Faculty Advisers
Course Coordinators
Placements Statistics
Activity Chart
ISB
SCRS
Retired Faculty
Emeritus Faculty
Visitors
Contact us
Ph.D. Students

 

Ankit kumar  Dr. Manil T. Maohan
Bholanath Kumbhakar  Dr. A.Swaminathan
Km Deepa  Dr. Sanjeev Kumar
Kiran Kumar Saha  Prof. N.Sukavanam 
Manish Kumar Prof. Kusum Deep
Vikas Kumar Dr. A.Swaminathan
Vrinda Dhingra Dr. S.K.Gupta
Karuna Panwar Prof. Kusum Deep
Anjali Dr. P.Bera
Anjali Sonkariya Prof. S.P. Yadav
Ashishi Puri Dr. Sanjeev Kumar
Jasbir Singh Dr.Ram Jiwari
Neeraj Singh Dr. Sanjeev Kumar
Lokesh Ku. Gurjar Dr. Ameeya K. Nayak
Manisha Malik Dr. S.K.Gupta
Mohan Dr. R.K.Pandey
Preeti Prof. Kusum Deep
Sani Biswas Dr. Chaman Kumar
Sapna Prof. Rama Bhargava
Shivam Dr. P.Bera
Shivam Prof. Sunita Gakkhar
Shibanshu Benjwal Dr. Mahesanand
Sibasish Djhibar Dr. Madhu Jain
Surabhi Nishad Prof. Rama Bhargava
Uganta Yadav Prof. Sunita Gakkhar
Vijay Pratap Singh Dr. Madhu Jain
Assefa Denekew Zewdie Prof. Sunita Gakkhar
Tejveer Dr. R.K.Pandey
Kush Kinra Dr. Manil T. Maohan
Tamanna Yadav Dr. S.K.Gupta
Akshay Ku. Yadav Dr. Madhu Jain
Anshul Kumar Dr. Madhu Jain
Divya R. Prof. N.Sukavanam 
Jitender Ku. Singh Prof. P.N.Agarwal
Mashkoor Ali Dr. Ankik Kumar Giri
Meena Yadav Prof. S.P. Yadav
Minakshmi Majhi Dr. Ameeya K. Nayak
Vinay Shukla Dr. A.Swaminathan
Ashish Kumar Dixit  Prof. Kusum Deep 
Awadh Pratap Singh Prof. S.P. Yadav
Bharat Soni  Dr. Ameeya K. Nayak
Lavina Sahijwani  Prof. N.Sukavanam 
Mahima  Dr.  Sanjeev Kumar 
Manisha Prof. V.K.Katiyar
Palak  Dr. Madhu Jain 
Pratibha Verma  Dr. Ankik Kumar Giri
Prince  Prof. Kusum Deep 
Sarvesh kumar  Prof. V.K.Katiyar 
Sompal Singh  Prof. P.N.Agrawal 
Sumati Mahajan  Dr. S.K. Gupta 
Surbhi Rani  Prof. Sunita Gakkhar 
Tejinder Kumar  Dr. Chaman Kumar 
Tsege Kebede Irena Prof. Sunita Gakhhar 
Ashutosh Choudhary Prof. S.P. Yadav
Deepak Singh Dr. Sanjeev Kumar
Mayank Dr. Madhu Jain
Scindhiya Laxmi Dr. S.K.Gupta
Abiy Dejenee Zeleke Dr. Sandip Banerjee
Ajay Kumar Prof. N.Sukavanam 
Ashish Kumar Dr. D.N.Pandey
Charul Rajput Dr. Maheshanand
Dhramendra Kumar  Prof. P.N.Agarwal
Farhan Musanna Dr.Sanjeev Kumar
Gaurav Mittal Dr. Ankik Kumar Giri
Rahul R. Dr. Pratibha
Sanjay Kumar Dr. Ram Jiwari
Shobha Rani Dr. Madhu Jain
Soumak Biswas Dr. Maheshanand
Sudhir Kumar Prof. R.C.MittalDr. Ram Jiwari
Endalew Getnet Tsega Prof. V.K.Katiyar 
Abhishek Kumar Prof. P.N.Agarwal
Arshan Khan Dr. P.Bera
Chinika Dangi Prof. Roshan Lal
Lateef Ahamed Wani Dr. A.Swaminathan
Neha Rai Dr. R.K.Pandey
Pankaj Kumar Dr. Madhu Jain
Rahul Shukla Prof. V.K.Katiyar 
Shail Kumar Dinkar Prof. Kusum Deep
Shubham Gupta Prof. Kusum Deep
Vishesh Kumar Tanwar Prof.R.Bhargava & Dr.R. Balasubramanian
Abdul Haq Prof. N.Sukavanam 
Hitesh Kumar Dr. D.N.Pandey
Pooja Rai Dr. Ankik Kumar Giri
Rahul Saini Prof. Roshan Lal
Raj Kumar Dr. Maheshanand
Rajat Kaushik  Dr.Sandip Banerjee
Ruchi Prof. P.N.Agarwal
Ainul Haque Dr. Ameeya K. Nayak
Arti Dr. Uaday Singh
Birendra Singh Dr. Uaday Singh
Harish Chandra Dr. P. Bera
Sudeep Singh Sanga Dr. Madhu Jain
Arshi Meraj Dr.D.N. Pandey
Jagannath Bhanja Dr.R.K. Pandey
Sarita Dr.D.N. Pandey
Vishnu Singh Prof. S.P. Yadav
Vivek Kumar  Dr.Ankit Kumar Giri
Hemant Kumar  Prof. S.P. Yadav
Neha Gupta Dr. Ameeya K. Nayak
Avinash Kumar Dr. S.Gangopadhyay
Deepak Dangwal Dr.Sanjeev Kumar
Kumari Jyoti  Dr. Pratibha
Ruchi Panwar Prof. N.Sukavanam 
Amit Kumar Dr. Pratibha
Naresh Kumar Prof. N.Sukavanam