Students, Centre of Nanotechnology, Indian Institute of Technology Roorkee
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Students

M.Tech. first year

 

 • ABHISHEK AGGARWAL 
 • ABHISHEK SINGH
 • CHHAVI JAIN 
 • DEEPAK GUPTA
 • ISHA
 • KAVITHA
 • MUHAMMED AFTHAB SAHEED N
 • PITUL GARG
 • PREET KUMAR
 • SAWRABH BARAIK

 

M.Tech. second year

 

 • Krishna Saini
 • Abhishek Sachan
 • Arunima Singh
 • Bijjam Madhusudhan
 • Kishore Kuntal
 • Khushboo Kumari
 • Nidhi Pal
 • Vrinda Sharma
 • Kamesh Shrivastav
 • Suruchi Dutt
 • Swapnil Pakhale
 • Vijay Pandey
 • Jaydeep singh

 

Ph.D. students