UG I Year
Aayush Kumar Jaiswal
Akshat Bhandari
Aman Kanaujia
Amresh Kumar
Aviral Verma avi28upt[at]iitr.ac.in
Deepshikha Batra batraupt[at]iitr.ac.in
Harshvardhana Kumar
Manish Swami
Nitin Chouhan
Raja Bhaiya Prajapati
Ritesh Kumar
Saurabh Nigam
Shashank Sharma
Vipul Vatsa
Virendra Ajay
Vishal Bairwa
Vishal Shah