Spotlight
Faculty Profiles
Major Equipments
Students
Major Research Areas
Sponsored Projects
Publications
UG 2 nd year
Abhishek Dohare abhid.ubt2014[at]iitr.ac.in
Abhishek Kumar Guddu guddu.ubt2014[at]iitr.ac.in
Adhada Sri Teja
Akash Malage akash.ubt2014[at]iitr.ac.in
Akriti Thakur
Akshaya Kumar Panjwani
Arpit Maheshwari am149.ubt2014[at]iitr.ac.in
Blessy Vohra
Deepak Rai
Gaurav Grover
Gursimran Singh
Himanshu Goyal
Hukma Ram
Jashan Preet Singh
Kisan Kumar Kisan.ubt2014[at]iitr.ac.in
Mahika Bansal
Mayank Kumar monty.ubt2014[at]iitr.ac.in
Navneet Shally
Pal Shivam Pramod Kumar
Pallod Shubham Manoj
Paruvada Shanmukha Harish Kumar
Patil Janhavi Prakash
Prashant Choudhary pc007.ubt2014[at]iitr.ac.in
Praveen Kumar
Raju Bishnoi
Ritesh Singh Chandel
Rohan Singh Kushwaha
Saurav
Shekhar
Somesh Chaturvedi S2808.ubt2014[at]iitr.ac.in
Sonali Srijan
Sonu Kumar Prashant sonua.ubt2014[at]iitr.ac.in
Srishti Shishupal Sharma
Sumit Kumar sumit.ubt2014[at]iitr.ac.in
Utkarsh Saxena
Vashi Negi
Vishal Khandelwal